Home | Buletin & Program | Pendaftaran Gurulatih 2005 | Pendaftaran Gelanggang 2005
Majlis Gurulatih Negeri (MGN) Selangor & Wilayah Persekutuan

Buletin & Program

Tarikh Kemaskini : 21hb Mac 2005
KADAR YURAN KEAHLIAN TAHUNAN BARU
Merujuk kepada pengurusan PSSGM Pusat, bermula pada tahun 2005, semua yuran keahlian telah dinaikkan dengan kadar RM5 untuk yuran pendaftaran, RM5 untuk yuran tahunan dan RM100 untuk yuran ahli seumur hidup. Tempoh keahlian juga akan dilandaskan kepada tahun kalender iaitu dari 1hb Januari hingga 31hb Disember setiap tahun. Selepas 31hb Disember, setiap ahli mempunyai tempoh sehingga 31hb Mac untuk memperbaharui keahlian tahunan masing-masing bagi mengelakkan pembatalan keahlian dan mendaftar keahlian semula.
 
 
TEMPOH AKHIR PENDAFTARAN KEAHLIAN LAMA
Pembaharuan keahlian tahunan bagi tahun 2005 akan berakhir pada 31hbMac 2005. Semua ahli tahunan 2004 digesa agar menyempurnakan yuran tahunan 2005 mereka semula dengan kadar segera bagi mengelakkan pembatalan keahlian. Selepas sahaja tempoh 31hb Mac 2005, maka semua keahlian tahunan akan terbatal dan ahli-ahli lama wajib mendaftar semula. Sebarang pertanyaan, sila hubungi Pejabat Urusan Gayong. (Tel : 03-2691 8725 / 2691 8767)

Enter supporting content here